Kiralık Evi Olan Ya Da Ev Kiralayanların Dikkatine!!

Kiralık Evi Olan ya da Kiralık Ev Arayanlar İçin Rehber

Evimi Nasıl Kiraya Verebilirim?

Bu yazımız ev sahipleri ve kiracılar için bir kılavuz niteliği taşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, evlerini kiraya verirken ya da ev kiralarken nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar? RentRovi ev kiralarken ya da evini kiraya verirken nasıl avantajlar sunduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Düzenli bir gelir kaynağı olmasını isteyen insanların ilk başvurdukları yöntem ev satın almaktır. Ev satın aldıktan sonra bu evi hızlı bir şekilde nasıl kiraya verebilirim araştırmasını yapmaya başlıyorlar. Bu araştırmalar yaparken dikkat edilecek hususlar:

i) Detaylı Bir Kira Sözleşmesi Yapmak

Mümkün olduğu sürece bir avukat tarafından hazırlanmış ve dikkatle yapılmış bir kira sözleşme taslağı bulunsun. Bu sözleşmenin içerisinde kiracının ad, soyad, kimlik numarası gibi temel bilgilerin doğru girildiğinden emin olun. Tapu ili, ilçesi, sokak kapı numarasına kadar tüm bilgileri doğru bir şekilde yazın. Kira sözleşme süresini, ne kadar depozito aldığınızı, kira miktarını ve kira ödeme tarihlerini açık bir şekilde hem rakam hem de yazılı olarak belirtin. Evde bulunan demirbaşları kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtin. Eğer eviniz eşyalı ise tüm eşyaları kapsayacak bir şekilde yazılı olarak kira sözleşmesine ekleyin. Kiralama süresi boyunca hem ev sahipleri hem de kiracılar bu kira sözleşmesini korumak zorunda.

Sizler için hazırladığımız işinizi kolaylaştıracak kira sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.

kira-sözleşmesi

ii) Kira Sözleşmesi İçin Kefil İstemek

Genelde ev sahiplerinin en çok göz ardı ettiği hususlardan birisi de kira sözleşmesinde kefil kısmını boş bırakmalarıdır. İlerleyen süreçlerde ev sahibi kiracıyla ilgili yaşayacağı bir sorun ya da kira ödememesi durumunda bu zararların kefil tarafından karşılanması oldukça önemlidir. Ev sahibi en büyük güvencesi kira sözleşmesinden sonra ki en önemli hususlardan birisi de kefildir.

iii) Kira Fiyatı Belirlerken Kur Yükseliş Ve Düşüşünü Hesaba Katmak

Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşme de bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. Yıldan yıla kira sözleşmesi yenilenecekse kiraya zam en az % 10 civarında olmalıdır bu oran bazen %16’lara kadar çıkmaktadır.

iv) Kirayı Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

 Kiracının kira bedelini eksiksiz ve zamanda ödemesi kira sözleşmesiyle üstlendiği bir yükümlülüktür. Burada sıkça karşılaşılan problemler; kiranın zamanda ödenmemesi, banka yoluyla ödenmesi sebebiyle kesintiye uğraması ve eksik ödenmesi, sözleşmede takip edilen yıllarda kiranın artacağına dair bir hüküm bulunmamasına rağmen kiranın bu hükme uygun zamlı bir şekilde yatırılmaması kiranın sözleşmede ki günden sonra ki günde yatırılması gibi sebepleri de sayabiliriz.Yukarıda saydığımız hallere ek olarak; yazılı tahliye taahhüdünün bulunması, ihtiyaç yeniden imar ve inşa zorunluluğu, kiracının aynı şehir ve belediye sınırları içinde meskenin bulunması, fuzuli işgal akde aykırılık gibi nedenlerle taşınmazın tahliyesi talep edilecektir. Kiranın tam veya hiç ödenmemesi halinde kiracının tahliyesinde en hızlı çözüm yolu kiracıya ilansız ödeme emri göndermektir. Ödeme emrinde kiracıdan ödenmeyen kira borcunun ödenmesi icra yoluyla talep edilir. Bu ödeme emri alacaklıya; gönderdiği ödeme emrine rağmen kira borcunu ödemeyen ve hakkında yapılan icra takibine itiraz etmeyen kiracının taşınmazdan tahliyesini talep etme hakkı verir. Bu aşamada yapılacak olan ödeme emrinde belirtilen yasal otuz günlük süre dolduktan sonra kiracı aleyhine İcra Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak taşınmazdan tahliyesini talep etmek olacaktır. Tahliyenin yanında kiracının mal varlığı üzerinde kira borcuna yetecek miktarda haciz işlemi uygulanabilir. Kiracının gönderilen ödeme emrine itiraz etmesi halinde ise yapılan itirazın içeriğine göre tahliye, İcra Hukuk Mahkemesi’nde veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılacak dava ile talep edilebilecektir. Kiranın tam ödenmesine karşın zamanında ödenmemesi halinde de yukarıda bahsettiğimiz “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” davası gündeme gelecektir. Bu tahliye sebebinde; kiracının ödemediği her kira bedeli için bir kira döneminde iki kere ihtarname göndermesi halinde tahliye davası açma hakkı ev sahibine tanınmıştır. Bu davanın açılma zamanı ise kira sözleşmesinin bitiminden sonraki bir ay içerisindedir. Buradaki süre bir hak düşürücü süre olduğundan herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için özellikle davanın açılacağı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. İhtarların tebliğinden sonra ödeme yapılmış olsa dahi yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel değildir. Kira sözleşmesinde aidat gibi apartman ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü kiracı üzerine bırakılmışsa bu giderler de kira gibi değerlendirilir. Kiracının kirayla birlikte bu giderleri de ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

v) Kiracı Eve Zarar Verirse Bu Zarar Nasıl Karşılanır?

Kiracının eve verdiği zararın tespiti, ev kiraya verildiğinde, yapılan kira sözleşmesiyle başlamaktadır. Daha önceden belirtiğimiz gibi ev, ev eşyası ile ilgili tüm detaylar kira sözleşmesinde yer verilmeli. Kiracı evi nasıl almışsa aynen öyle teslim etmekle mükelleftir. Kiracı evi kiralarken ev sahibine bir ile üç kira arasında değişen miktarlarda evde yol açabileceği zararlara karşılık ya da zarar vermeyeceğine kanıtlamaya yönelik depozito verir. Bu depozito Borçlar Kanunu kapsamında madde 342’de belirtiği üzere en fazla üç kira bedeliyle sınırlıdır. Kira sözleşmesi sonunda ev sahibi evi ziyaret ederek ev de zarar var mı yok mu tespit etmeye çalışır. Evde zarar varsa depozitodan kesmeye çalışır.  Bazı durumlarda depozito evdeki zararı karşılamaya yetmezse ev sahibi kiracıdan ilave para isteyebilir. Bu durumda kiracı bu duruma itirazda bulunabilir iş mahkemeye kadar uzayabilir. Ev sahibi de bu durumda eve verilen zararı fotoğraflayıp bir belge olarak sunabilir. Buna rağmen kiracı hasarları gidermezse Sulh Ceza Mahkemelerine dava edilebilir. Ev sahibi kontrol ettiğinde ev de herhangi bir zarar görmemiş ise ve sözleşmede yazan demirbaşları olduğu gibi yerinde duruyorsa depozitoyu kiracıya iade eder ve evin anahtarlarını teslim alır.

vi) Kira Gelir Vergisi Hesaplama

a) Kira geliri nedir?

193 Sayılı Gvk’da belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığında elde edilen gelirler kira geliri olarak ifade edilmektedir ve belli şartlar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

b) Kira gelir beyannamesi ne zaman, nereye verilir?

2019 yılında kira elde eden ve istisnai bir durumdan yüksek gelir elde edenler ikametgahın bulunduğu vergi dairesine veya internet vergi dairesi üzerinden hazır kira beyanı doldurarak kira gelirlerinin beyanlarını 01.03.2020 – 26.03.2020 tarihleri arasında kira beyanı vermek zorundadır.

c) Kira gelir istisnası nedir?

Konut kira geliri elde edenler elde ettikleri gelirin 5.400 TL’lik kısmını vergi dışı bırakabilirler. 5.400 TL’lik bu kısım “ kira gelir istisnası ” olarak adlandırılır. 2018 yılı içerisinde 5.400 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değiller.

d) Konut kira geliri olup, kira ya da lojmanda oturanlar indirim alabilirler mi?

Sahip oldukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemiyle hareket etmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

e) Konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

Şahısların sadece kendi hislerine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

f) 2019’de uygulanacak gelir vergisi tarifesi ne kadardır?

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2019 Yılı Toplam Kira Geliri : 95 Bin Lira

2020 Kira Geliri İstisnası : 5 Bin 400 Lira

% 15 Götürü Gider : 13 Bin 440 Lira

Vergiye Tabi Gelir : 76 Bin 160

g) Kira gelir vergisi ödeme tarihleri nedir?

Kira Gelir Beyannamesi’nin son bildirilme tarihi her yıl Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca açıklanmaktadır. Beyannameler Mart ayı sonlanmadan duyurulan son tarihe kadar verilebilir. Beyanname üzerinde tahakkuk eden kira vergisi ödemesi ise, iki eşit taksitte ödenebilir. Birinci taksit son ödeme tarihi 31 Mart; ikinci taksit son ödeme tarihi 31 Temmuz’dur.

h) Kira gelir vergisi muafiyeti kimler için geçerlidir?

Konut sahibi olup aşağıdaki şartları sağlayan kişiler Kira Gelir Vergisi’nden muaftırlar:

 • Sahip olduğu konutu kiraya vermeyenler,
 • Konutunda çocukları, anneleri ya da babaları oturan kişiler ( fakat, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Devlet mal sahiplerinin çocuklarından kira alıp almadıkları ile ilgilenmemekte ve mal sahiplerinden kira geliri beyanı istememektedir. Ancak bir durumda işler değişmektedir. Konutunda akrabaları ikamet eden mal sahipleri kira geliri vergisinden muaf değillerdir. )
 • Kiraya verilen konut yıllık geliri 5.400 TL; iş yeri yıllık getirisi ise 34.000 TL altında olanlar ve kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması
 • Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakanlar

vii) Kötü Olasılıklara Karşı Sigorta Yapmak

Uygun bir fiyata alacağınız konut sigortası evinizi deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı koruma altına alabilir. Bunun dışında ev içinde meydana gelen ön görülmez kazalara karşı da belli bir miktara karşı koruma sağlıyor.

KİRALIK EV ARARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

Ev kiralama işlemi sırasında dairenin seçilmesi, sözleşmenin hazırlanması, kira tutarının ve artış oranının belirlenmesi sürecinde işinde uzman kişilerle çalışmak en sağlıklı yol olacaktır. Aksi takdirde hem daire hem de sözleşmeyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Türkiye’de evler çoğunluk olarak emlakçılar tarafından kiraya verilirken kısmen de olsa ev sahipleri farklı ilan sitelerinde evlerinin ilanını verip kiraya vermeye çalışıyor. Ev kiralarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar şunlardır:

i) Uygun evi bulmak

Her birey, güzel ve uygun bir fiyatlı evde yaşamak ister. Ev arayışında en kısa süre de sonuç alabilmek içinse, kiracının, ne istediğini ve neye ihtiyaç olduğunu bilmesi gerekir. Dolaysıyla ilk olarak, kiralanacak evin konumu, kaç odalı olacağı, emlakçıdan mı ya da sahibinden mi kiralanacağı iyi belirlenmelidir. Ayrıca kira bütçesi de iyi belirlenmelidir. Ev kiralarken nelere dikkat edilmeli sorusunun en önemli cevaplarının birisi de tutulacak dairenin niteliğidir.

ii) Kiralanacak ev ve ev sahibi hakkında araştırma yapmak

Ev sahibinin kiracıyı araştırması ne kadar gerekli ve doğruysa kiracının da ev sahibi ve evi araştırması o kadar gerekli ve doğrudur. Bu aşama da yapılması gerekenler:

 • Evin konumu, toplu taşıma araçların olan uzaklığı çevresinde nelerin bulunduğu iyice araştırılmalı
 • Evin tüm odaları incelenmeli varsa eksik ev sahibine bildirilmeli
 • Kiralayacağınız ev ile ilgili önceden sorular hazırlanmalı bu soruları ev sahibine sormalısınız
 • Kiraladığınız evi size kiraya verenin sahibi olup olmadığını kontrol edin. Tapu kayıtlarında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Kiraladığınız ev ile tapuda görülen yerin aynı olduğunu mutlaka teyit edin.
 • Apartmanın ortak kullanım alanları, aidatı ve apartmanın genel kuralları ile ilgili mümkünse apartman yöneticisiyle görüşün.
 • Kiralayacağınız konutun depreme dayanıklılığı, herhangi bir hasarın olup olmadığını bu konuda gerekli testlerin yapılıp yapılmadığını kontrol edi

iii) Kira sözleşmesi hakkında önemli detaylar

Ev kiralarken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan birisi de kira kontratıdır. Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Kira kontratı imzaladığınız kişinin ev sahibi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer ev sahibi değilse yasal vekillik durumunu araştırın.
 • Kira kontratında belirtilen ev adresinin doğruluğunu kontrol edin. Bina ve daire numarası gibi detaylar önemlidir.
 • Kira artış bedelinin hangi dönemlerde hangi tutarlarda yapılacağını açıkça belirtin.
 • Kira sözleşmesinde ev sahibi ve kiracının ad, soyad ve TCKN doğru yazıldığından emin olun
 • Kira kontratını ev sahibiyle beraber kefiller huzurunda imzalayın. Kira sözleşmesinin her sayfasını imzaladığınızdan emin olun.
 • Kira bedelini ev sahibine hangi banka hesabına ve hangi tarih aralıklarında ödeneceği net bir şekilde belirterek, mümkün olduğunca banka hesabına ‘’Kira Bedeli’’ yazarak gönderin. (EFT ve HAVALE ücreti kiracıya aittir)
 • Depozito veriyorsanız ne için verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alacağınızı net bir şekilde belirtiniz.
 • Kiralanan evin hangi koşullarda teslim alındığını ve nasıl teslim edileceğini evdeki tüm demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde ekleyin. Burayı ne kadar detaylandırırsanız o kadar iyi olacak ve ilerde kolay bir şekilde depozitonuzu alabileceksiniz.

Kiracıların dikkat etmesi gereken bazı diğer önemli konular; eğer kiranızı 3 ay içerisinde zamanında ödeyemezseniz bu durum kesin tahliye sebebi olacaktır. Eğer tutmuş olduğunuz evden bir senelik kontratı dolmadan çıkacaksanız bunu kontratta mutlaka belirtin. Aksi takdirde ev sahibine geriye kalan kiranın hepsini isteme hakkı doğar.

RENTROVİ HAKKINDA HER ŞEY

i) RentRovi Nedir?

RentRovi ev kiralamayı teknolojiyle buluşturan ev sahipleri ve kiracılar için uçtan uca doğrudan, masrafsız güvenilir bir konut kiralama deneyimi sunan web platformudur. Türkiye’de uzun dönem online ev kiralama hizmeti sunan ilk ve tek platformuz. Ev sahipleri ve kiracıları herhangi bir aracı ya da emlakçı olmadan doğrudan platformumuz üzerinden buluşturuyoruz. Türkiye’de bulunan birçok platform ilan sitesiyken bizler uçtan uca ev kiralama hizmetini güvenilir bir şekilde sunan bir platformuz.

ii) RentRovi Nasıl Ortaya Çıktı?

ev-kiralama

Kurucu ekibimiz Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede ev kiralama deneyimi yaşadılar. Bu deneyimlerden yola çıkarak hem ev sahipleri hem de kiracılarla yaptıkları birçok görüşme ve araştırma neticesinde, onların fikir ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak konut kiralama sektöründe devrimsel bir adım olarak RentRovi’yi kurdular.

iii) RentRovi Nasıl Çalışır?

RentRovi ev sahipleri ve kiracıları herhangi bir aracı olmadan doğrudan buluşturan online bir platformdur. Kiracılar ve ev sahipleri ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirler.

Ev Sahibiyseniz: rentrovi.com’u açtıktan sonra bilgisayarla giriş yapıyorsanız sağ üst köşede bulunan EV SAHİBİYİM butonu, eğer telefonda giriş yapıyorsanız sağ üst kısımda bulunan simgeyi tıklayıp, geçerli bir email adresi ve şifre belirleyip giriş yapabiliyorsunuz. Mail adresinize gelen onaylama linkini tıkladıktan sonra hesabınız hazır. İsterseniz bizimle iletişime geçip gelip, evleriniz hakkında profesyonelce resim video ve teknik bilgileri kaydedip sisteme yüklüyoruz. Eğer kendiniz yapmak isterseniz sağ üst kısımda bulunan simgeyi tıklayıp açık olan hesabınızda ev sahibi butonunda ilan ekle kısmını tıklayıp evinizin düzenli şekilde çekilmiş resimler, adres bilgileri ve tüm detayları girerek yükleyebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra hesabınız durum kısmında ilanınızı aktifleştirip herkese görünür hale getirebiliyorsunuz ve artık eviniz güvenilir kiracılarla buluşmaya hazır. Kiracılar sizlere web sitemizde kurulu olan mesajlaşma servisi üzerinde ulaşacaklardır. Mesajları gözden kaçırdığınızda ya da haberdar olmadığınız da ekibimiz sizinle iletişime geçecektir. Ev sahipleri için hazırladığımız videoyu aşağıdaki linkte izleyebilirsiniz.

Ev Kiralamak İstiyorsanız: rentrovi.com’ a giriş yap istediğin evin özelliklerine gir arama butonunda arattığında istediğiniz özelliklerde evler sıralanacak. Evi kiralamak istediğinde geçerli bir mail adresiyle hesap oluştur ve onayla. Ev sahibiyle RentRovi üzerinden mesajlaşabilirsiniz, ev sahibiyle anlaştığınız taktirde ve gerekli belgeleri hazırlandıktan sonra evi gidip görebilirsiniz, her şey yolundaysa ödemeyi yapıp kira sözleşmesini yapabilirsiniz.

iv) RentRovi’nin Sahibinden.com ya da Emlakçılardan Farkı Nedir?

Daha önceki bölümlerde rentrovi.com’un ev sahipleri ve kiracılar için uçtan uca, güvenilir bir ev kiralama deneyimi sunan web platformu diye bahsetmiştik.  Sahibinden, Hürriyet Emlak, Zingat gibi platformlar ilan sitesi, kiralama süreçleri ve güvenlik kısımları için herhangi bir sorumluluk üstlenemiyorlar. Emlakçılar ise kiralama işini teknolojiyle değil geleneksel yöntemlerle yaptıklarından dolayı, yüksek komisyonlar, kiralama süreçlerinin uzun olması ve kiralama sonrası hizmet sunmakta yetersiz kaldıklarından dolayı ne ev sahipleri ne de kiracıların ihtiyacını tam olarak karşılamamaktadırlar.

RentRovi ev kiralamayı teknolojiyle birleştirip hem ev sahipleri hem de kiracılar için hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmet sunuyor. Sadece kiralama esnasında değil kiralama sonrası kesintisiz hizmetimiz aynen devam ediyor.

v) RentRovi Ev Sahipleri İçin Nasıl Bir Hizmet Sunuyor?

Oturduğunuz yerde sitemize kaydolup talep ettiğiniz takdirde profesyonel ekibimiz sizinle iletişime geçecektir. Sizin uygun olduğunuz bir zaman diliminde gelip eviniz hakkında profesyonelce video ve resim çekimleri yapılacak. Evde bulunan tüm eşya ve demirbaşların listesi oluşturulacak, konum, apartman kuralları ve sizin isteklerinizi not ettikten sonra evlerinizi platformumuzda yayınlıyoruz. Hizmetlerimiz bunlarla sınırlı kalmıyor evlerinizin reklamını yaparak ortalama 7 gün içerisinde güvenilir kiracılarla buluşturuyoruz. Evlerinizi kimler tarafından kiralandığı, sizler kadar bizim içinde önemli. Evlerinizi gönül rahatlığıyla teslim edebileceğiniz gelir durumu kanıtlanmış kiracılarla buluşturuyoruz. Kira ödemelerinde gecikmeler yaşanmıyor. Siz ev sahiplerimizle olan ilişkimiz sadece kiralama esnasında sınırlı kalmıyor, kiralama sonrası hizmetimiz aynen devam ediyor. Kiralama sonrası ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hem evinizi hem de kira gelirinizi hukuksal bir zeminde koruma altına alıyoruz. Ayrıca evinizi geniş kapsamlı sigorta paketi ile koruma altına alıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla evinizi nasıl kiraya vermişseniz aynen öyle teslim alıyorsunuz. Ev sahiplerine sunduğumuz tüm bu hizmetler ücretsizdir.

vi) RentRovi Kiracılar İçin Nasıl Bir Hizmet Sunuyor?

Oturduğunuz yerde ev kiralamayı kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. RentRovi’de yer alan tüm evler önceden ekip arkadaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor, resim, video ve konumlar bizim onayımızdan geçtikten sonra yayına alınıyor. Sitemizde yer alan tüm bilgiler %100 doğrudur. Bu sayede sokak sokak ev aramadan istediğiniz yerde istediğiniz zaman rentrovi.com’dan ev kiralayabilirsiniz.

Her bir kiralamada bir senelik kira üzerinden %6’lık bir komisyon almaktayız. Bu da emlakçılara oranla % 50’lere varan bir komisyon avantajı sağlıyoruz. Siz kiracılarımıza farklı depozito seçenekleri sunuyoruz. Bu seçeneklerimiz;

 • RentRovi-Depozitosuz (RR-Depozitosuz) Ev Kiralama:

 Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, bir depozito bedelinin 1/3’ü alınarak, senelik kira bedeli üzerinden aydan aya eşit taksitler halinde kira bedelinize yansıtılacaktır. Bu modelle hem ev sahibi hem de kiracı avantajlı olacak. Kiracı aylara yayılmış taksitler halinde ödemesiyle bütçesi sarsılmamış olacak ev sahibi de kiralama sonrası elde ettiği bu parayla evinde meydana gelebilecek ufak çaptaki hasarları onarabilecek.

 • %100 Depozitosuz Ev Kiralama:

2020 ikinci çeyreğinde %100 depozitosuz modelimizi hayatta geçireceğiz. Depozito için hiçbir ücret ödemeden ev kiralayabileceksiniz. Depozito yerine sunacağımız geniş kapsamlı ve ücretsiz sigortayla beraber 7/24 acil durumlarda evde çıkacak öngörülmeyen kazalara karşılık ücretsiz hizmet alabileceksiniz.

 • Depozitolu Ev Kiralama:

Türkiye’de uygulanan geleneksel depozito yöntemidir. Ev sahibinin belirlemiş olduğu depozito ücretini ödüyorsunuz kiralama sonrasında evi aynen teslim edip herhangi borcunuz yoksa depozito ücretini geri alıyorsunuz.

4) Misyonumuz ve Değer Önerimiz

Ev kiralamayı, hayatımızın bir parçası haline gelen ve hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere adapte edip, ev sahibi ve kiracılarımıza, güvenilir, hızlı ve az masrafla kesintisiz bir hizmet sunabilmek. Ev kiralamayı internetten alışveriş yapmak kadar kolay ve güvenilir hale getirmek istiyoruz.

 • Müşterilerimiz için varız
 • Güven inşa ederiz
 • Genç ve çalışkan bir ekibiz
 • Zaman ve paradan tasarruf sağlarız
 • Yenilik yapar ve yeniliklere açığız
 • Sürdürebilir bir hizmet sunarız

Comments

 • Ev kiralama hakkında süper bir yazı olmuş RentRovi çok iyi işler çıkartıyor tebrikler

  Ahmet Kara December 22, 2019 2:39 am Reply
  • Ev kiralamada güvenilecek bir yer rentroviyi tebrik ederim. Yazı her yönden çok açıklayıcı olmuş.

   Ömer January 2, 2020 6:50 pm Reply
   • Merhaba,
    İlginiz için teşekkür ederiz.

    İsmail BAŞ January 21, 2020 6:21 pm Reply
  • Merhaba Ahmet Bey,
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:24 pm Reply
 • RentRovi süper bir platform yazıda çok aciklayici

  Zerrin December 22, 2019 2:52 am Reply
  • Merhaba Zerrin Hanım,
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:23 pm Reply
 • Bir ev sahibi olarak yapmış olduğunuz açıklamaları çok beğendim. Evimi kiraya vereceksem ilk tercihim Rentrovi

  Mehmet December 22, 2019 3:05 pm Reply
  • Merhaba Mehmet Bey,
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:23 pm Reply
 • İnternette aramak istediğim her şeyi başlıklar halinde burada buldum. Okuması da çok kolay olduğu için istediğim bilgiye hızlıca ulaşabildim. Gerçekten emek kokuyor. Özellikle tebrik etmek istedim.

  Emrah January 2, 2020 6:10 pm Reply
 • Gerçekten çok açıklayıcı ve öğretici bir yazı olmuş. Oluşturduğunuz yapıyla kira süreçlerinin daha güvenilir olacağını düşünüyorum.

  Fatih January 2, 2020 6:43 pm Reply
  • Merhaba Fatih Bey,
   Teşekkür ediyoruz ilginiz için.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:22 pm Reply
 • Hem ev sahibi hem kiracı için çok güvenilir bir platform.Açıklamalarda tüm haklar detaylı bir şekilde anlatılmış başarılı👍

  ELIF January 2, 2020 9:21 pm Reply
  • Merhaba Elif Hanım,
   Teşekkür ediyoruz ilginiz için.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:20 pm Reply
 • Gayet aciklayici ve detayli bir yazı olmuş. RentRovi gayet iyi en yakın zamanda ev kiralama ihtiyacım olacak tercihim sizsiniz

  Tolga Yaman January 3, 2020 9:09 pm Reply
  • Merhaba Tolga Bey,
   İlginiz için teşekkür ederiz. Size hizmet sunmaktan memnuniyet duyarız.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:19 pm Reply
 • Çok guzel bir yazi olmus, ev sayisi az umarim daha fazla ev seceneği olur

  Baha altin January 3, 2020 11:49 pm Reply
  • Merhaba Baha Bey,
   İlginiz için teşekkür ederim. Portföyümüzü sürekli genişletiyoruz.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 6:18 pm Reply
 • kiralık ev hakkında merak ettiğim tüm detayları bu yazıda buldum. RentRovi güzel işler başarır umarım:))

  yusuf January 21, 2020 10:58 am Reply
  • Merhaba Yusuf Bey,
   Teşekkür ederiz ilginiz için.

   İsmail BAŞ January 21, 2020 5:56 pm Reply
 • uzun ama detaylı bir yazı olmuş

  yusuf February 7, 2020 5:36 pm Reply
 • Çok detaylı ve açıklayıcı olmuş

  Taha June 10, 2020 12:58 am Reply
  • Taha Bey merhaba,
   ilginiz için teşekkür ederiz

   İsmail BAŞ June 16, 2020 12:50 am Reply
 • Açıklayıcı bir yazı olmuş emeklerinize sağlık

  Barış June 14, 2020 10:38 pm Reply
  • Barış Bey merhaba,
   güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz.

   İsmail BAŞ June 16, 2020 12:50 am Reply
 • Açıklayıı bir makale olmuş,teşekkürler

  veysel July 3, 2020 4:00 pm Reply
  • Veysel Bey merhaba,
   Teşekkür ederiz.

   İsmail BAŞ July 4, 2020 1:17 am Reply
 • Yazlik evimvar canakkale ayvacik ilcesi koyunu evi sokak agziz sahilde denize yurume yolu ondakika iki oda acik mutfak 35 metre kare buyuk balkon tas ev salonumda buyuk temuzakadar haziranini sonuna kadar kirayavermek istiyorum yada haziran ayini vermek istiyorum

  Gulanaz kocer January 7, 2021 5:28 pm Reply
 • Evimi kiraya vermek istiyorum haziranda

  Gulanaz kocer January 7, 2021 5:34 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *