Ev Sahipleri Ve Kiracılar İçin Airbnb Yasası Ne Değişiyor?

Türkiye’de konutların turizm amaçlı kiralanması, yeni düzenlemelerle daha da netleştirildi. 28 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik 01.01.2024 Tarihi ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik konut sahiplerinin ve kiracıların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. İşte bu yönetmelik hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları maddeler göre özetledik:

Amaç ve Kapsam (Madde 1 ve 2)

  • Bu yönetmelik, konutların tek seferde yüz gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yerli ve yabancı kişilere yönelik bu kiralama işlemleri, izin belgesi başvuruları, konutların nitelikleri ve tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

İzin Belgesi İşlemleri (Madde 5 ve 6)

  • Başvuru Süreci: İzin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır ve fiziki başvurular kabul edilmez. Başvuru sırasında gerekli belgeler arasında kimlik veya pasaport fotokopisi, güncel tapu örneği ve kiralama için gerekli diğer belgeler yer alır. Gerekli belgelerin eksiksiz sunulması şarttır.
  • İzin Belgesi İncelemesi: Başvurular il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından incelenir ve otuz gün içinde sonuçlandırılır. Uygun görülen başvurular için izin belgesi düzenlenir ve konutlar denetime tabi tutulur (Madde 6).

Konutların Aranacak Nitelikler ve İzin Belgesi Sahibinin Yükümlülükleri (Madde 9 ve 10)

İzin belgesi için başvurulan konutların bazı temel nitelikleri sağlaması gerekmektedir (Madde 9) :

  • En az bir Yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ve mutfak düzenlemesi.
  • Soğuk ve sıcak su, nitelikli yatak, yastık, çarşaf gibi temel ihtiyaçlar.
  • Yangın söndürücüler, duman dedektörleri ve kaçış merdiveni krokisi.

İzin belgesi sahibinin yükümlülükleri ; İzin belgesi sahibi, konutu kullanıcıya teslim ederken bu niteliklere uygun şekilde düzenlemelidir. Ayrıca, her kullanıcı değişiminde konutun temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Kiralanan konutların odaları ayrı ayrı farklı kişilere kiralanamaz. (Madde 10)

Kimlik Bildirme: İzin belgesi sahibi, Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli bildirim ve kayıtları tutmakla yükümlüdür (Madde 10).

Denetim ve Yaptırımlar (Madde 12)

Denetim Süreci: İzin belgeli konutlar en az iki yılda bir denetlenir. Asgari nitelikleri korumadığı tespit edilen konutlar hakkında idari yaptırımlar uygulanır (Madde 12). Yüksek nitelikli konutlar ve geçici 1. madde kapsamındaki konutların denetimleri Bakanlıkça yürütülür.

Özel Düzenlemeler

Yüksek Nitelikli Konutlar: 1 Ocak 2024 tarihinden önce yüksek nitelikli konut özelliği taşıyan mevcut konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösteren belgeler aranmaksızın, bu yönetmeliğin hükümleri uygulanır (Geçici Madde 1).

Yürürlük ve Yürütme (Madde 15 ve 16)

Bu yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecektir.

Sonuç

Bu yönetmelik, konutların turizm amaçlı kiralanmasında standartları belirleyerek sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Hem konut sahiplerinin hem de kiracıların hak ve yükümlülüklerini netleştirerek, daha düzenli ve güvenilir bir kiralama süreci sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu yönetmelik, konutların turizm amaçlı kiralanması süreçlerini düzenleyerek hem kullanıcıların hem de kiraya verenlerin hak ve yükümlülüklerini netleştirmeyi amaçlıyor. Özellikle izin belgesi alma süreci ve konutlarda aranacak niteliklerle ilgili detaylı düzenlemeler, sektörde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, konut sahiplerinin yönetmelikte belirtilen tüm şartlara uyması ve gerekli izin belgelerini alması büyük önem taşıyor.

Yasalara Takılmadan Evinizi RentRovi ile Kiraya Verin!

Yeni kısa dönem ev kiralama yasasından sonra ev sahipleri için evlerini kiralamak hem zorlaşacak hem de maddi olarak verimlilik ciddi bir şekilde düşecek. Tam da ev sahiplerini kara kara düşündüren bu yasadan sonra ev sahipleri için yüksek karlılıkla ve herhangi bir yasal sürece takılmadan evlerini kiraya verebilecekleri RentRovi var.

RentRovi, ev sahipleri için 3-12 ay arası, kira garantili ve uçtan uca mülk yönetimi yapan Türkiye’nin ilk ve tek ev kiralama platformudur. RentRovi olarak siz ev sahipleri için herhangi bir zahmete katlanmadan en hızlı ve güvenli şekilde evlerinizi kiracılandırıyoruz.

Daha fazla bilgi için formu doldurun tanışalım.

Views:
67
Article Categories:
konut kiralama

Comments are closed.